‘Leef je geloof!’

Het is onze wens om de jongste gemeenteleden vanaf het prille begin mee te nemen in een ontwikkelingsproces van ‘discipel’ (leerling) zijn. Zij leren hun geloof niet alleen te béleven, maar ook te léven! We helpen kinderen en jongeren:

 • BOUWEN aan kennis en verantwoordelijkheid
 • ONTDEKKEN van identiteit in Christus
 • ONTWIKKELEN van passie voor het evangelie

Zo leren zij te gáán en te stáán voor Jezus Christus!

Om deze beweging op gang te krijgen starten we bij onszelf. Vergelijk het met het werpen van een steen in het water: van binnen naar buiten ontstaan cirkels.

Wie zijn wij? Wij zijn wijk Next.

Stichting Reflection organiseert het jeugdwerk voor de Hervormde Gemeente Vriezenveen onder de naam Wijk Next. Wij stellen ons graag aan je voor.

Jeugdwerkcoördinator

 • Gineke Abbes

Jeugdouderling wijk Oost

 • Martijn Scherphof

Jeugdouderlingen wijk Midden

 • Bart Koerssen
 • Gerwin Kroezen

Jeugdouderlingen wijk West

 • Evelien Jansen
 • Bert Bolte
 • Marijke Dorgelo

Jeugdouderlingen wijk Zuid

 • Bart Sportel
 • Mirna Volkerink
 • Laurens Rink

Jeugddiakenen

 • Jeroen Schoemaker

Dagelijks Bestuur Reflection

 • Rick Keus
 • Lambertine Borger
 • Jolanda Toeters

Meer informatie over ons

Open jeugdwerk

Flame - samen chillen

Flame is een plek waar jongeren lekker kunnen chillen, tv kijken, gezellig bijkletsen, internetten en niet te vergeten tafelvoetballen en poolen. Flame is voor iedereen van 12 jaar en ouder, dus neem gezellig al je vrienden mee.

Openingstijden:
Maandagavond 20:00 – 22:00 uur
Dinsdagavond 20:00 – 22:00 uur
Vrijdagavond 20:30 – 23:00 uur

Contactpersoon voor Flame is onze jeugdwerkcoördinator Gineke Abbes, haar mailadres is: reflection@hervormdvriezenveen.nl

Young Leaderz

In samenwerking met de gemeente Twenterand, stichting ZorgSaam, Stichting Jongerenwerk Den Ham en Radar Uitvoering hebben we het project Young Leaderz Twenterand ontwikkeld. Jongeren kunnen een uitgewerkt idee of plan voor een activiteit inclusief een begroting indienen. De activiteit moet er op gericht zijn om verbinding te creëren met andere organisaties, tussen inwoners of tussen jongeren onderling. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, worden de jongeren gedurende het gehele traject begeleid om tot slot de activiteit tot uitvoering te brengen. Een mooie kans om je leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen!

Leefstijl

In samenwerking met het jongerenwerk in Twenterand (Stichting Zorgzaam en Stichting Jongerenwerk Den Ham) en het voorgezet onderwijs (het Noordik) werken we, 3 á 4 keer per jaar diverse thema’s uit. Twee maanden lang besteden we aandacht aan actuele thema’s zoals: ‘verslaving’, ‘social media en pesten’, ‘voeding en sport’, ‘contact’ e.d. Samen organiseren we infoavonden voor ouders, op school word er aandacht aan het thema besteed en in de inlopen organiseren we diverse activiteiten en voorlichtingen.

Meer informatie over Open jeugdwerk

ANBI

Reflection Jeugdraad Hervormde Stichting Welzijnsbevordering (Stichting Reflection) valt onder de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat Stichting Reflection zich voor 90% of meer, inzet voor het algemeen nut. Giften aan Stichting Reflection zijn aftrekbaar bij de belasting.

Naam organisatie:
Reflection Jeugdraad Hervormde Stichting Welzijnsbevordering

Fiscaal nummer:
0084.43.919

Contactadres:
Krijgerstraat 57,
7671 XX Vriezenveen
next@hervormdvriezenveen.nl

IBAN: NL16RABO0368821218

Bestuurssamenstelling:

Dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 •  Voorzitter
 •  Secretaresse
 •  Penningmeester
 • Jeugdwerkcoördinator

Algemeen bestuur:

 • Het DB: voorzitter (tevens voorzitter AB), secretaresse, penningmeester
 • 10 Jeugdouderlingen
 • 1 Jeugddiaken
 • Kerkrentmeester
 • Predikant
 • Notulist Beleidsplan:

Klik hier voor het visiedocument

Beloningsstructuur:
Er is geen beloningsbeleid van toepassing

Doelstelling:
Reflection wil kinderen en jongeren van 4 t/m 24 jaar, God en elkaar (beter) laten leren kennen, op een ontspannen en creatieve manier

Activiteitenoverzicht:
Klik hier voor het jaarverslag 2015

Financieel overzicht + Begroting:
Klik hier voor het financieel overzicht 2015 en begroting 2016

 

Vragen? Neem contact met ons op!

Jeugdwerkcoördinator: